Man with headache

CONOXIA - medisinsk oksygenOksygen er en sikker og effektiv behandling ved akutte anfall av Hortons hodepine.

Hortons hodepine er en kronisk tilstand der pasienten periodisk lider av intens, smertefull hodepine som kan vare fra noen få minutter til flere timer.

Hortons hodepine berører ca. én voksen av hver 10001. Tilstanden er hyppigst blant menn i 20-årene eller eldre og rammer ofte røykere2. Slik hodepine forekommer vanligvis i anfall som varer i seks til 12 uker, hvert år eller annethvert år og ofte på samme tid hvert år2.

Pasienter med Hortons hodepine lider av intens smerte og trenger rask diagnose og riktig behandling av nevrolog eller annen kvalifisert spesialist. De fleste trenger forebyggende behandling, men akutt behandling er også viktig.

Medisinsk oksygen, for eksempel oksygenet som Linde Healthcare markedsfører, har vist seg å være et effektivt akuttbehandlingsalternativ ved Hortons hodepine, når det tas så tidlig som mulig etter at symptomene3 har inntrådt.

  1. Goadsby PJ. Treatment of cluster headache. www.americanheadachesociety.org
  2. British Association for the Study of Headache. Guidelines for all professionals in the diagnosis and management of migraine, tension-type, cluster and medication-overuse headache. 2009. www.bash.org.uk
Cohen AS, Burns B, Goadsby PJ. High-flow oxygen for treatment of cluster headache: a randomised trial. JAMA 2009;302:2451-7