popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3
Linde Healthcare
Postboks 13 Grefsen
NO-0409 Oslo
Norway
Phone +47 815 59 095
Fax +47 23 17 73 10
healthcare@no.aga.com

Hortons hodepine (klasehodepine)

Førstevalget ved behandling av akutte anfall av Hortons hodepine er oksygen og sumatriptan, alternativt en kombinasjon av disse.(ref.1)

Oksygenbehandlingen påbegynnes så raskt som mulig etter symptomdebut og pågår i ca. 15 minutter eller til hodepinen har sluppet taket. For å oppnå symptomlindring er det vanligvis tilstrekkelig med oksygenmengder på mellom 7 og 10 liter per minutt, via maske i et respirasjonssystem uten gjenpusting. Hos visse pasienter kreves større mengder, opptil 15 liter per minutt, for å få effekt. Oksygenbehandlingen bør avsluttes dersom det ikke kan noteres effekt etter 15-20 minutter.(ref. 2)

Oksygen er en sikker og effektiv behandling ved akutte anfall av Hortons hodepine. CONOXIA® forårsaker heller ingen bivirkninger dersom det brukes i foreskrevet mengde.
Det aktive virkestoffet i CONOXIA® er 100 % oksygen. CONOXIA® er et reseptbelagt legemiddel som skal brukes som foreskrevet av lege.

Bruksområder for Conoxia® (ref. 2)

  • Til behandling eller forebygging av akutt og kronisk hypoksi uavhengig av årsak.
  • Som del av ferskgasstrømmen i anestesi eller intensivbehandling.
  • Som drivgass ved nebulisatorbehandling.
  • Til behandling av akutte anfall av Hortons hodepine (klasehodepine).
Referanse 1: Beck E, Sieber W J, Trejo R. Management of Cluster Headache. American Family Physican 2005: 71:4, 717-24
Referanse 2: Preparatomtale CONOXIA® 100 %, medisinsk gass, komprimert, Statens legemiddelverk 2006-10-09

Se følgende linker for mer informasjon om Hortons hodepine og behandling med Conoxia og demandventil

Hortons hodepine brosjyre
Demandventil bruksanvisning (PDF 2.95 MB)
Medoflow regulator 50 L / MIN (PDF 110 KB)
Goadsby study - Artikkel (PDF 262 KB)